Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Se li informa que les dades de caràcter personal que facilite, necessaris per a la prestació dels servicis oferits en l'Oficina Virtual del Biblioteca Municipal De Sueca, quedaran registrats en distints fitxers de titularitat Del Biblioteca Municipal De Sueca, la finalitat del qual és la gestió i registre de tota la Informació sobre els servicis sol·licitats, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció De Dades (http://www.agpd.es).

La direcció on el/la interessat/da podrà exercir els drets d'accés, rectificació, Cancel·lació i oposició davant dels òrgans responsables dels mateixos és:

Servici d'Atenció al Ciutadà del Biblioteca Municipal De Sueca

Biblioteca Municipal De Sueca

Placeta dels Molins de la Vila, 9 , 46410 Sueca

Tel: 96 171 16 71

Fax:

El Biblioteca Municipal De Sueca s'obliga a utilitzar les dades de caràcter personal registrats exclusivament per als fins declarats d'eixos fitxers i garantix l'adopció de les mesures de seguretat Necessàries per a vetlar per la seua confidencialitat

Imatge tornar enrere